แพทย์

ทพ. จักรวาล(หมอแจ็ค) อาจหาญ

จัดฟัน จัดฟันใส รากเทียม ผ่าตัด
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ม.เชียงใหม่
ประกาศนียบัตรจัดฟัน Advanced Orthodontic, OKTC/จัดฟัน BOC/จัดฟันใส Invisalign/ITI Certificate Course in Oral Implantology

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง

ทันตกรรมทั่วไป
PhD in Dental Public Health/Community Dentistry, The University of Manchester, UK
ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ญาณิศา นฤนาทวงศ์สกุล

ทันตกรรมทั่วไป
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ม.เชียงใหม่

smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพญ. จุฑามาศ เจิดสิริพันธ์พงศ์

ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพญ. มยุรี คูราโอกะ

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพ.ภูเบศ เพชรวรคุณ

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ม.เชียงใหม่

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพญ.พิจิตรา จันคณา

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพ.สุขชัย มะโนวรรณ

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพ. ทัตพงศ์ นักหล่อ

ทันตกรรมทั่วไป
กำลังศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพ.วิวรรธน์ เกียรติสิน

ทันตกรรมทั่วไป
กำลังศึกษาต่อระดับ ประกาศณียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ม.เชียงใหม่

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพ.ณัฐกุล จรัญธัญกุล

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์
แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพญ.กวิสรา วนรัตน์วิจิตร

ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มช.

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ปัทมวรรณ สัลละพันธ์ (หมอเมย์)

ทันตกรรมจัดฟัน
ประกาศนียบัตรจัดฟัน Advanced Orthodontic, OKTC
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 มช.

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ

ทันตกรรมรากฟัน
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มช.

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ทพ. ณัฐพล เตชูปกรณ์

ทันตกรรมฟันปลอม ครอบฟัน
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม ครอบฟัน)
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มช.

Smile 32

นัดหมาย 0 0

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมSmile 32

สาขาเจ็ดยอด

เบอร์โทร

061-271-6232

ที่อยู่

ถนน เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9:00 - 19:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9:00-18:00 น.

คลินิกทันตกรรมSmile 32

สาขาสันป่าตอง

เบอร์โทร

061-271-4232

ที่อยู่

ตำบล ยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

เวลาทำการ

อังคาร- ศุกร์ 13:00-19:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9:30 - 16:30 น.